Tervezünk egy hosszabb szösszenetet a szociális szövetkezet tagi munkavégzés keretében foglalkoztatott tagjainak speciális szabályairól. Amíg ezzel nem készülünk el – haladunk a sárga úton, de piszok hosszú – olvasgasson minden érdeklődő a szövetkezeti tagokat is érintő arányos szolgálati megállapítás megoldásáról Fannitól!

Ha a biztosítottnak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme az adott időszakra vonatkozó minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával. Ez vonatkozik a mezőgazdasági őstermelő 2007. december 31-ét követően szerzett biztosítási idejének, valamint a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell.

A fentiek alól kivételt képeznek a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat.

Az egyszerűség kedvéért nézzünk egy gyors példát:

Munkavállaló munkaideje előre nem meghatározott pl.: szövetkezeti tagi jogviszony. Havi számfejtett bére 2014.05. hónapra bruttó 90000 Ft

Megoldás: minimálbér 2014-ben 101500 Ft
90000/101500 = 0,89
májusi naptári napok száma: 31
arányos szolgálati idő: 31*0,89 = 27,48 → 27 nap

folytatjuk… addig is egy kis zene a sárga útról…