A szabadság kiadására a Munkáltató jogosult. Azonban évente 7 munkanapot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben köteles kiadni a Munkáltató (kivéve a munkaviszony első három hónapját).

A szabadság megváltására csak a munkaviszony megszűnése esetén van lehetőség, egyébként azt az esedékesség évében kell kiadni Munkavállaló részére.

Akkor is a tárgyévben kiadottnak kell tekinteni a szabadságot, ha annak igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a következő évre átvitt része nem haladja meg az öt munkanapot.

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya október 1-jén, vagy azt követően létesült, a tárgyévi szabadságát számára a következő év március 31-ig adhatja ki a Munkáltató.

Ha a szabadság kiadásának a Munkavállaló oldalán felmerült okból volt akadálya (pl. táppénz, Gyes), akkor ezen ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell a szabadság kiadásáról gondoskodni.

Az életkori pótszabadságot azonban lehetőség van teljes egészében a következő évre átvinni, amennyiben a felek az adott naptári évre vonatkozóan külön megállapodást kötnek.