Az Európai Unió alapját a ,,Négy Szabadság” képezi, mely jelenti az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Ennek megfelelően a Közösségen belüli fokozatos jogharmonizáció eredményeként létrejött a Vámkódex, melynek hatására az Európai Integráción belül a vámhatárok lebontásra kerültek. Az Unió tagjaként Magyarország is a Vámkódexben foglaltak szerint köteles eljárni.

Amennyiben közösségi áru elhagyja a Közösség vámterületét, vámeljárás alá kell vonni.

Ha ezeket az árukat változatlan mennyiségben és formában vissza is hozzuk az Európai Unió területére, ezt egy különleges, ezen speciális esetre kidolgozott módszer, az úgynevezett ATA carnet rendszer segítségével tehetjük meg, így a kivitel (és a behozatal) vámmentes.

Az ATA igazolvány alkalmazását az ATA Egyezmény, az Isztambuli Egyezmény, valamint az egyes országok saját törvényei szabályozzák.

Az eljárás célja, hogy megkönnyítse az olyan tárgyak ki- és beléptetését, amelyeket:

  • kiállításon, bemutatón történő használatra
  • szakmai felszerelésként
  • sportcélokra
  • oktatási, tudományos, kulturális céllal
  • személyes használati tárgyként, stb.

célra ideiglenesen szállítanak ki, és változatlan formában vissza is hozzák.

Az ATA igazolvány nem használható:

  • postai forgalomban
  • fogyasztási cikkek szállításához
  • gazdasági tevékenység végzéséhez.

ATA igazolványt Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál lehet igényelni. Ezt bármely területi kamaránál megtehetjük, mindössze egy igénylőlapot és egy ATA szerződést kell kitölteni, és helyben hitelesítik is nekünk az igazolványt. Érvényességi ideje 1 év. Az eljárás díját a kivitelre szánt áru értéke alapján kalkulálják, ezért erről igényléskor személyesen kell tájékozódni a kibocsátó kamaránál.

Az igazolvány igénylésének menetéről, helyes kitöltéséről, használatáról, valamint az elfogadó országokról részletes leírást találunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/ata-igazolvany-kiallitasa-12612).

Ugyanitt megtaláljuk a területi kamarák listáját, az ATA Egyezményt az Isztambuli Egyezményt, az igazolvány kitöltő programot és az ATA szerződést is.

Érdemes tudni, hogy amennyiben céges autóval kívánjuk elhagyni Magyarország területét, ezt a szokásos cégesautó-használati meghatalmazás birtokában tehetjük meg.