A 2013. CCXXIV. Törvény 2014. január 1. napjától lépteti életbe az új változásokat. A változások főként a nagycsaládosoknak és gyermeket vállaló fiataloknak kedveznek. A „Gyed-extra” egy összefoglaló név, mely a változásokat tartalmazza. Ezek közöl 5 területet szeretnék kiemelni:

 1. A 2013. december 31-ét követően született gyermek után az ellátások egyidejűleg járnak a korábban született gyermek után folyósított ellátással. Így már 2014-től nem kell választani a gyermekek után járó ellátások között. (GYED, THGYS, TP, GYES, GYET) Azonban továbbra is fennáll az a feltétel, hogy nem lehet a közös háztartásban élő gyermekek jogán mindkét szülőnek ezt folyósítani, választásuk szerint csak egyik szülő igényelheti az ellátásokat.

 2. 2014. január 1-jétől GYED mellett a gyermek egyéves kora után a szülő korlátlan időtartamban dolgozhat. Ez arra is vonatkozik, akinek 2014 előtt született a gyermeke és egyéves elmúlt. A GYED folyósítása melletti munkavégzés esetén a munkavállaló keresőképtelenség esetén táppénzre, gyermekápolási táppénzre (GYÁP) és baleseti táppénzre is jogosult. Továbbá a GYES mellett is a gyermek egyéves kora után korlátlanul dolgozhat a szülő. Az ellátás folyósítását nem érinti az sem, ha a gyermeket bölcsődében, óvodában helyezték el. Ezek a változások azért lényegesek, mert korábban GYED mellett egyáltalán nem lehetett dolgozni és GYES mellett is csak korlátozottan.

 3. A „diplomás gyed” a gyermeket vállaló fiataloknak egy új lehetőség, hogy ellátáshoz jussanak a gyermekük egyéves koráig. Az ellátás időtartama 1 év. A jogosultsági feltételek a következők:

  • a gyermeket szülő nő jogosult az ellátásra,

  • felsőfokú tanulmányok alatt vagy a tanulmányok szünetelése, illetve megszűnését követő egy éven belül szülnek,

  • legalább 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek,

  • államilag elismert felsőoktatási intézmény magyar nyelvű nappali képzésében vesznek vagy vettek részt.

További feltétel, hogy a szülő nőnek, hasonlóan a korábbi GYED szabályokhoz, ha a gyermeket saját háztartásban neveli, magyar vagy másik EGT tagállam állampolgára, és amikor a gyermek születik van magyarországi bejelentett lakóhelye.

 1. A 2013. december 31. után született ikergyermekek esetén a GYED jogosultság időtartama meghosszabbodik egy évvel, így az eddigi 2 év helyett a szülő a gyermekek 3 éves koráig kaphatják az ellátást.

 2. Három vagy több gyermekes szülők kapcsán 2014. január 1-től bővül a foglalkoztató által igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény. A jogosultsági idő 3 évről 5 évre, az érvényesítési időszak 45 hónapról 69 hónapra nőtt. Eddig a gyermekszám figyelembevétele nélkül egyformán járt a munkáltatónak a kedvezmény. A kedvezmény igénybevétele szempontjából az számítható be a gyermeke számára, akik után még jár családi pótlék és ezt a MÁK leigazolja. További feltétele a kedvezmény érvényesítésének, hogy a munkáltató rendelkezzen igazolással, hogy, munkavállaló a munka megkezdése előtt GYED-ben, GYES-ben, GYET-ben részesül vagy részesült. A kedvezmény mértéke az első 3 évben a teljes 27 % alóli mentesülés, majd az utolsó 2 évben 14,5 % és maximum 100.000 Forintos bruttó bér után érvényesíthető, hasonlóan a többi szociális adókedvezményekhez.

A leírt kedvezmények mindegyike 2014. január 1-jétől él, de figyelni kell az egyes jogosultsági feltételekre is. Az ellátásokat továbbra is az illetékes hivataloknál lehet igényelni. Az OEP-nél a THGYS-t, GYED-et lehet kérelmezni, a MÁK-nál pedig a GYES-t, GYET-et lehet igényelni.

A témáról szól a Halas TV 2014. január 28-i Napi Mozaik riportja, ahol jelen cikk szerzője foglalja össze a tudnivalókat: