Már január 20 óta elérhető a 13K102 “Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2013. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről” megnevezésű nyomtatvány. Mire is használjuk?

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 13. §, továbbá Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján :

Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-­ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot.

Nem számít bele az egymilliós határba:
– az áthárított áfa,
– a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki (figyelemmel a 2012. évi CXLVII. törvény 2. § 12 pontjára)

A nyomtatványt első alkalommal 2014. március 31. határidővel kell benyújtani.