Pénteken megjelent és vasárnap (március 1-jén) már hatályba is lép az újraalkotott EKÁER szabályozás.
Ugyan alapjaiban nem változott, de hozott könnyítéseket és természetesen szigorításokat is. A következőkben a változásokat szeretnénk bemutatni, egyúttal felhívni a figyelmet, hogy 2015. március 1-jétől az adóhatóságnak lehetősége van szankcionálni is:
  1. A sok vitát kiváltó jogértelmezési hajcihő lezárul, a szigorúbb jogértelmezés lesz irányadó, azaz a bejelentési kötelezettség alóli mentesüléshez mindkét határérték alá kell kerülni. A határérték a nem kockázatos termékek esetében 2500 kg súly és  5 millió forint nettó értékben, míg a kockázatos termékek esetében 500 kg és 1millió forint értékben lett meghatározva.
  2. Amennyiben az árut a címzett fuvarozza (fuvaroztatja) el, akkor ő lesz a kötelezett. Ez a rendelkezés azonban csak április 1-jétől fog hatályba lépni és akkor is csak a nem kockázatos termékekre fog vonatkozni!
  3. Szintén fontos változás, hogy az áru megérkezését csak az eredeti bejelentésre kötelezett jelentheti.
  4. Amennyiben a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton, akkor az EKAER-t arra a termékértékesítésre kell alkalmazni, amely során a terméket elfuvarozzák. Ehhez kapcsolódó pontosítás, hogy egy láncügylet közbenső szereplőjét, aki egyszerre feladó és címzett, úgy kell tekinteni, mint aki a termék fuvarozását, vagy fuvaroztatását feladóként végzi.
  5. Mentesek lesznek a bejelentés alól: egyes Közösségen belüli hulladékszállítás keretében szállított hulladéktermékek, a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termékek, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiac gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékek mentesülni fognak az EKAER bejelentési kötelezettség alól.
  6. A rendelet 10 százalék tűréshatárt engedélyez a tömeg és érték adatok meghatározása során. Ehhez kapcsolódó fontos változás, hogy az értékadatokat csak a kockázatos termékek során kell majd megadni.
  7. Az áru megérkezését immár elegendő lesz a megérkezést követő 3 munkanapon belül bejelenteni, de legkésőbb az EKAER szám érvényességi idején belül. Szintén könnyítés, hogy módosítani lehet a fuvarozás megkezdéséig a termék megnevezését, valamint vámtarifaszámát is. Ezután már csak lehetőség, de nem kötelezettség a cikkszám bejelentése.