A törvény szerint csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a szülést megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és

  • a biztosítás tartama alatt szül

  • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy

  • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül

A CSED összegének megállapításánál jövedelmenként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért pénzbeni egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni fő szabályként a következők szerint:

amennyiben az igénylő, a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a fennálló biztosítási jogviszonyában 180 naptári napi jövedelemmel, akkor csecsemőgondozási díj alapját, ezen 180 napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.

Ha valakinek egyidejűleg több jogviszonya is van, ezeket a jogviszonyokat egymástól teljesen függetlenül, külön-külön vizsgálják meg. Ez azt is jelenti, hogy nem elég egyszer megfelelni annak a feltételnek, hogy 2 éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel kell rendelkeznie az igénylőnek, ezt minden egyes jogviszonyára tekintettel vizsgálják.

Tehát hiába van meg az igénylőnek minden jogviszonyában a 180 naptári napi jövedelme, ha valamely biztosítási jogviszonyában nincs 365 nap biztosításban töltött ideje, akkor az adott jogviszonyára vonatkozóan nem lesz jogosult az ellátásra.

Példa:

biztosított kismama 2015. október 15-én szül. Egyidejűleg két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik: „A” munkáltatónál 2014.03.01 napjától 4 órában 65.000.- Ft bruttó bérrel, „B” munkáltatónál 2015.01.01-től 8 órában 180.000.-Ft bruttó bérrel.

Az ellátás megállapításánál csak „A” jogviszonya (azaz bruttó 65.000 Ft) vehető figyelembe – hiszen csak itt rendelkezik 365 nap biztosítási idővel – , amennyiben a szülés napján mindkét jogviszonya fennáll. Azonban, ha „A” jogviszonya megszűnik még a szülés napját megelőzően, akkor a „B” jogviszonyt ( bruttó 180.000- Ft) veszik figyelembe, tekintettel arra a szabályra, hogy kizárólag a jogosultság napján fennálló jogviszony vehető figyelembe. Ebben az esetben a 365 napot mindkét jogviszonyára kiterjedően vizsgálják és a napokat összeszámítják.